Дигитална учионица

Влада Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за унапређивање васпитања и образовања систематски раде на промовисању дигиталних компетенција које спадају у низ кључних компетенција потребних за квалитетан живот и рад свих грађана.
Циљ пилот – пројекта „2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА” – „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” је да допринесе развоју дигиталних компетенција наставника и посредно, дигиталних компетенција ученика.
Наша школа је ушла у овај значајан пројекат, и сама сам добила прилику да завршим обуку као наставник историје и радим са ученицима петих разреда дигиталну наставу.
Дигитални уџбеник је дигитално и дидактички обликовано наставно средство којe се користи у образовно-васпитном раду у школи ради стицања знања, вештина, ставова и уверења који замењује или допуњује штампани уџбеник.

Предности онлајн образовања
• Већа доступност
• Превазилажење просторних и временских ограничења
• Прилагођавање темпа учења индивидуалним карактеристикама ученика
• Ангажовање више чула и конкретизација наставних садржаја
• Увид у сопствени рад и напредак и усмеравање даљег учења у жељеном правцу
• Праћење индивидуалног напретка сваког ученика
• Објективност приликом оцењивања
• Лакша реализација ефикаснијих врста наставе
Погодности за ученике
За разлику од „класичног” образовања, где се процес наставе најчешће реализује у учионици у којој су присутни сви ученици у исто време, онлајн образовање омогућава ученицима да се учењу посвете у оно време и на оном месту које им највише одговара. Исто тако, сваки ученик је у прилици да наставне садржаје савладава сопственим темпом, што доприноси појачаној индивидуализацији процеса учења.
Промењена улога наставника
У овако организованој настави се мења и улога наставника. Настава је окренута ученицима, а не наставнику. Ученици су одговорни за гледање видеа и постављање адекватних питања. Наставник је једноставно ту да даје повратну информацију.
Уместо видеа, може се користити аудио запис или снимак часа на коме наставник предаје (скринкаст), који је наставник припремио или преузео, а који одговара врсти наставног садржаја и циљевима наставе. Улога наставника у учионици се мења тако што он има више времена да помаже ученицима, а не да даје информације. Оваква организација омогућава наставнику да више времена посвети ученицима који спорије уче. На тај начин, добија се измењена улога наставника у школи, он постаје неко ко (има времена да) се бави сваким учеником понаособ и може да буде руководилац, организатор, ментор.
Мислим да сам Вам барем мало приближила тематику нашег часа и принцип рада на часу.
Од почетка школске 2018/19.године одржали смо три часа у Дигиталној учионици и веома сам задовољна исходом, а мислим да је и ученицима занимљиво и интересантно да на овај начин усвоје знање и исто примене на часу.

digitalni-udzbenik
3D анимације и модели врхунске израде појашњавају апстрактне садржаје и доприносе разумевању градива.
Атрактивне 3D анимације задржавају пажњу ученика и продубљују њихово знање кроз јасан и детаљан приказ одређених садржаја. Тешко разумљиви садржаји или садржаји који се не могу видети, попут фотосинтезе, ротације.Земље или иригационог система у старом Египту, могу се лакше разумети ако су представљени 3D анимацијом.
Симулације као вид искуственог знања и учења кроз праксу подстичу истраживачку и проблемску наставу.
Мењањем параметара у симулацији, ученик може да види како одређене појаве утичу једна на другу и самостално дође до закључка о њима. На тај начин, ученик стиче практично, функционално знање о свету око себe.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Дигитална учионица

Advertisements

Моје путовање

Углавном сви волимо да путујемо, а да ли имамо сви ту могућност, мислим да немамо. Да ли сте некад пожелели да кренете из познатог околиша у далеки свет, да се суочите са новом културом, да проширите знања и све то пренесте и другим особама, вероватно јесте.

Зато су моји ученици и моја маленкост осмислили један нов начин путовања свих нас кроз „очи оних који то могу да виде “ а нама покажу барем делић лепоте која нам није увек достижна.

Презентације ученика са тих дивних путовања увек учине час интересантним, занимљивим а доста тога и научимо. Да ли је у стварности постојао Одисеј, то не знамо.Његов повратак је Хомер испричао као лутање, то се још од антике преноси као значајна културна вредност.

Појам путовања не мора увек да се односи на далаке или мање далеке земље. Свако путовање је за себе авантура, па тако и за за моје ученике који са својих путовања донесу прегршт информација, утисака и слика.. Ми се уживимо  и постовећујемо са личностима које су живеле у неком далеком граду пре много хиљада година и то остави велик траг у нама.

Па, кренумо у нове пустоловине…

„Стаза којом мало њих корача води на веће висине од улице којом корачају хиљаде“

Томас Едвард Лоренс

Охридско језеро презентација
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR4oSRYFgGwPNXmQpfbbt3yx-JYkGgiqRXYK1C1uGpVoKQegF6_OJidGbNhJEVGhHCFJtqOhVzBw1Dg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Dubai
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRObre5n1uE9pHWkguGBkRnnXn9K9UCViNyzlrEIhJvtFTMZAjS19dfJGjNZhy1sHkGUbL3hetD7TM-/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Francuska, Velika Britanija, Nemacka
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTDQy-M5RkZJehSCg5neAntP1Q-Bx-HqayKDVFF8xP4g57v61yYRlg3XIFjXehmx26ENhawHVWmEc0r/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Rim
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR8aCYA3aBAd4SNL-tUEEoenVOwzgyDnKXlvWjWEc9HuUhIPDBVPocEu9e_WNFK7ZJyRv3WH8aJI7Ke/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

ITALIJA I SVAJCARSKA
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQe48swfSxigFlP6YoWtRxMdrZ6Kh6cP0V9QV12RsBln2d3XD-8g16NudFE15YYHC6opfdN70WGMMfH/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Barselona
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQJjWvYmdFeLhE7ARPfDgJBSnfvZOn5-Spc0OL1RuX4DPNO_iPDqEs_MY_ujYHC4SvyX7WRSKwrWDek/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Моје путовање
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTGMDyZbw3smRefDdLtH2mE-aJBNSJwMHjleFgLwsNjKyB32FppNyPGuRV3kUZldWshBzvtqJM8o4du/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Venecija
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRDi4R8hgDa09S7myN_yffFZuBP0SXe2RVe8HFHW0m6gUSPn30yQfKm0HiloI4CVv0oFDXZ07aDU-wr/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Girona
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTYOuVDtnkbpyF1EXbn-1LFMoLuD7helc7hBlODwAJKVX0JKlva5O-i8BDhV72oSugwgOzpwZ0C0XoL/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Prag
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQorlQCyzAYULLhKqguYST304SYoQR5omz9TyVG9ag6lZnG00Vucjm5TKgDqBmfDR375lWxC8WWjA04/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Istorija Letovanja-Grcka
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQz7Ou1722tum-upRjFPSCnfYXAnbNH7WrNIRTFqK47zEaJ6c4uAsVC5wMANEwlC2c9mweNXcHgyl-z/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Моје путовање кроз прошлост
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTEDijjMzMDkQJD5rsyy2ISdrZeTp3Kd5WpJJ_qUtd5uG18bkHNlGZ2D1hvM6dQefWk24efDV6nDxgg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Srbija,Crna Gora, Madjarska
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQXHVIpnpvIl3RgjerF22UtLmtyRaQCXkC4BHr2ZZQdJcGzMG8-DQF0nVbKCprry3aCkV2KsUwQjsPe/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Србија
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTVS5JMR4kP9eA2NWXBOjn_KOIVF2k8o4K1XaFvPaxw_t3bIaaZFLTEIB0Gs1CdOufpaX26E6xnxP15/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

TENERIFE
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSoJwZHypOPa1J7Ls6pAg8KmF2DjX7Z973C65Yv_6_hxjrc-VN5UkYlONWyeHR3Q-_w5pIiiEB29MfG/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Ulm
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSpFjeM1W8O54JxZcW8oRP9GMDTXp2WOCd60szndp59yLZSekzEvXBvdFAyTqadIg2JkkeTVR7Dj7Hy/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Evia-morska banja
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSbQa638GMYy8bnGLkPWV1OvOHVxnmM6Me3xuSdulHnGetAFIRv7Pxdgz57hIDke1TwWyDoSZphWAJm/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Крупањ
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTWOGcpkTkNdvpfDsIIix57TGJ94-mksf4shYJLaebztclYndRFqnTq82vKBYFWosPIha-D7lCHTvsX/pub?start=false&loop=false&delayms=300

BUDIMPESTA
 
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ_xTrbFTIsMkXH0HALY07QoiSxPfvEVCt2JOuHZY4HItNZChBSnY-GNtfjlIExV7YXCA3394iJgneM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Династија Немањића

nemanjici (1)
Династија Немањића

Тренутно на часовима историје обрађујемо наставну јединицу Династија Немањића. Веома је актуелна полемика о серији која се приказује на нашим малим екранима. Ми се нећемо бавити превише тим коментарима већ ћемо примат дати самој садржини ове наставне јединице.

Немањићи су средњовековна српска династија која је владала Србијом више од два века и остварила највеће проширење средњовековне Србије.

У династији има једанест владара, с тим што је краљ Владислав II, 1316. i 1325. био краљ Срема, и непризнати краљ Србије 1321-1324.

Родоначелник је био Стефан Немања, само име Стефан је било име који је сваки Немањић додавао свом на крунисању, као титулу, као симболичан извор легитимитета владавине. Можда нисте пажљиво слушали на часу када је наставница то објашњавала па само да појаснимо зашто сваки владар додаје име Стефан испред свог имена. У том смислу име Стефан је може третирати као синоним за реч “ краљ, цар “ са посебним симболичним значењем за Србе. 

Разлог овакве праксе је вероватно повезан са снажним култом Светог Стефана у Византији, где је први хришћански мученик и савременик Исусов био симбол царства.

Свети Стефан је такође био и светац-заштитник српске државе и код првих Немањића се налазио на реверсу владарског печата као и на бази кованица.

nemanjici1.jpg
Лоза Немањића

Сви српски владари краљевске породице Немањића за собом су остављали задужбине, своје цркве и манастире, да искупе своје душе и покажу своју величину. Међу многобројним манастирима који су њихова задужбина, истичу се: Жича, Студеница, Милешева, Сопоћани, Хиландар, Грачаница, Свети Архангели, Бањска, Високи Дечани и други.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Уколико сте заинтересовани да чујете и видите нешто више о овој теми можете то учинити путем видео записа.

Ученици наше Основне школе „Васа Стајић“  одржали  су угледни час на тему

Династија Немањића

 

 

Сви путеви воде у Рим

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Зашто се каже сви путеви воде у Рим? Како би ученицима петих разреда објаснили следећу наставну јединицу Рим, најбоље је кренути од занимљивости. На тај начин ће сами учествовати у прикупљану података за час а сазнаће нешто ново , што ће бити одличан увод у лекцију.

Наши ученици у данашње време често путују на разне и занимљиве дестинације , па смо имали и веома лепих презентација са тих путовања. Наредне часове посвећујемо Риму – његовом оснивању и развоју, Риму као највећој војној сили старог века, Риму у периоду царства, култури, уметности и науци.

Да се вратимо на постављено питање ( Зашто се каже сви путеви воде у Рим? ) и покушамо да нађемо одговор. Сматра се да је почетак свих путева био “ Златни миљоказ“ (Miliarium aureum), који се налазио у близини Сатурновог храма на форуму у Старом Риму, и да су све раздаљине у империји рачунате у односу на њега, али за ову претпоставку још увек не постоје докази.“ Златни миљоказ “ је вероватно био мермерни стуб позлаћен бронзом висок 3,7 м и пречника 1,15 м , кога је подигао император Октавијан Август 230. године пре нове ере. Сматрало се да сви путеви почињу од тог места и све раздаљине у империји рачунате су у односу на њега. Они су били важан извор информације о удаљености од места до места .

Стари Рим
Стари Рим

Римски путеви који су остали у употреби до модерног доба су углавном постали регионални путеви означени бројевима, али су њихова античка имена још увек у употреби.

Mapa-Starog-Rima-iz-vremena-imperije-670x532
Мапа Старог Рима из времена империје

То су имена:

Аурелија, Касија, Фламинија, Саларија, Трибуртина,Казалина, Апија

Путеви Римске империје повезивали су удаљене провинције са главним градом.Они су спајали густе шуме Галије са Грчким градовима и реку Еуфрат са каналом Ламанш. Пре свега они су омогућили да практично сваки део државе буде дотупан легијама преко којих је Рим ширио свој утицај. Од тих главних поплочаних путева, одвајали су се бројни мањи путеви по римским провинцијама.

download.jpg
Колекција римски миљоказа

Нас ученике петог разреда пут води управо до Рима , како би истражили, видели, научили нешто ново. Биће то дуго путовање ( скоро до краја школске године) али надам се веома занимљиво и поучно.

ДАН ШКОЛЕ

www.kcns.org.rs_2016-08-07_11-57-47_vasa_stajic_1878-1947

Поводом Дана школе организован је низ културних активности.Пројектни дан који носи назив „Ка зеленој школи“.

Спортски дани, музичко и ликовно вече, приредба под називом „Зелени пакет на цветној ливади“.

Наша школа која са поносом носи име Васе Стајића, наследник је Државне основне школе која се звала Шумска школа, а која је основана далеке 1922. године.

Васа Стајић (1878 -1914) – социјални хуманиста и национални педагог.

Животни пут Васе Стајића у великој мери је одредило друштвену мисао Срба.

Скромност, истрајаност, посвећеност у боље сутра су само неке од одлика и карактера Васе Стајића.

Истрајаваћући на очувању и неговању вредности и поштовању интелектуалаца који их стварају, Стајић је заправо припадало кругу истинских реформатора који су промене покретали најпре у себи па их нудили другима, при том стално се уздајући у снагу и неисцрпност нових сазнања.

Васу Стајића су називали „ПОСЛЕДЊИМ АПОСТОЛОМ СТАРЕ ВОЈВОДИНЕ “
„Читав живот Васа Стајић посветио је хуманистичкој и просветитељској мисији. Није дозволио да га било шта скрене са пута, на шта би требало и ми данас да се угледамо. И зато треба да будемо поносни што наша школа носи име овог великог човека.
Vasa Stajić iz Vikipedije

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Догодило се на данашњи дан

Херодот је отац историје.Он је први почео не само да бележи догађаје него и да их објашњава и тражи њихов узрок и последице.Написао је Историју у девет књига која почиње речима:

                 „Ово је преглед историје Херодота Халикарнашанина који је написан ради тога да се временом не би умањио значај онога што је човечанство створило…“

Управо из тог разлога мало ћемо се подсетити догађаја који су се одиграли у далекој прошлости на данашњи дан.

1736. рођен шкотски инжињер и физичар Џејмс Ват. Својим проналасцима развио и усавршио конструкцију парне машине.

1785. У Новом Саду умро Захарија Стефановић Орфелин, песник, историчар, научник, богослов, издавач, картограф, калиграф преводилац, лексикограф и фармацеут. Један од најпросвећенијих Срба 18 века.

1878. Српска војска освојила Врање.

1916. на грчко острво Крф у Јонском мору почеле да стижу прве јединице српске војске после повлачења преко Албаније у Првом светском рату. До априла на Крф пребачено око 140.000 војника.

1919. Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца у Србији и Црној Гори заменила Јулијански календар Грегоријанским, који је у другим деловима новостворене државе већ био у употреби. Српска православна црква задржала Јулијански календар.

2001. САД укинуле економске санкције против Југославије, чиме су се стекли услови за обнављање економских веза две земље, што је била једна од последњих наредби тадашњег предсеника САД Била Клинтона.

na-današnji-dan-željko

Оn line учење

Семинар о блогу , веома је поучан за мене а надам се да ће бити поучан и за моје ученике који су жељни знања. Едукативан, и веома ме радује што имамо могућност да научимо много тога од ОКЦ и њихових модератора.

Иако је одређен број људи и даље скептичан када се помене усавршавање путем интернета, истраживања кажу да је тај начин едукације настао управо како би се избегли сви недостаци које традиционално образовање носи са собом.

On line учење већ годинама уназад представља нови талас образовања. Уштеда времена али и доступност образовних програма, где год да се налазите, неки су од разлога због којих се људи све чешће одлучују за On line учење, јер је заправо једини предуслов добра интернет конекција.

 

OKC

Семинари ОКЦ-а реализују се на систему за учење Мудл, који је максимално прилагођен учесницима и не захтева високо познавање коришћења рачунара.Поред знања које учесницистекну о самој теми семинара, они и те како унапређују и своје вештине коришћења рачунара и интернета.

 

Електронски учитељи